ОБЯВА ЗА СЪБИРАНЕ НА ОФЕРТИ

Вид процедура: ОБЯВА ЗА СЪБИРАНЕ НА ОФЕРТИ

Уникален № в АОП: 9099736

Последна промяна:

Вид процедура: ОБЯВА ЗА СЪБИРАНЕ НА ОФЕРТИ

Уникален № в АОП: 9099658

Последна промяна:

Вид процедура: ОБЯВА ЗА СЪБИРАНЕ НА ОФЕРТИ

Уникален № в АОП: 9099036

Последна промяна:

Вид процедура: ОБЯВА ЗА СЪБИРАНЕ НА ОФЕРТИ

Уникален № в АОП: 9099035

Последна промяна:

Вид процедура: ОБЯВА ЗА СЪБИРАНЕ НА ОФЕРТИ

Уникален № в АОП: 9099032

Последна промяна:

„Изграждане на улично платно за движение на улици в гр. Гурково“ по обособени позиции

№ в профил на купувача: 003

Публикувана на: 05.03.2020

Прикачени файлове: 13

Вид процедура: ОБЯВА ЗА СЪБИРАНЕ НА ОФЕРТИ

Уникален № в АОП: 9096855

Последна промяна:

Вид процедура: ОБЯВА ЗА СЪБИРАНЕ НА ОФЕРТИ

Уникален № в АОП: 9095859

Последна промяна:

Вид процедура: ОБЯВА ЗА СЪБИРАНЕ НА ОФЕРТИ

Уникален № в АОП: 9095858

Последна промяна:

Вид процедура: ОБЯВА ЗА СЪБИРАНЕ НА ОФЕРТИ

Уникален № в АОП: 9092442

Последна промяна: 27.09.2019

Вид процедура: ОБЯВА ЗА СЪБИРАНЕ НА ОФЕРТИ

Уникален № в АОП: 9091423

Последна промяна: 03.09.2019

Вид процедура: ОБЯВА ЗА СЪБИРАНЕ НА ОФЕРТИ

Уникален № в АОП: 9087471

Последна промяна: 18.06.2019

Вид процедура: ОБЯВА ЗА СЪБИРАНЕ НА ОФЕРТИ

Уникален № в АОП: 9085641

Последна промяна: 18.04.2019

Вид процедура: ОБЯВА ЗА СЪБИРАНЕ НА ОФЕРТИ

Уникален № в АОП: 9079907

Последна промяна: 20.09.2018

Вид процедура: ОБЯВА ЗА СЪБИРАНЕ НА ОФЕРТИ

Уникален № в АОП: 9079909

Последна промяна: 20.09.2018

Вид процедура: ОБЯВА ЗА СЪБИРАНЕ НА ОФЕРТИ

Уникален № в АОП: 9080134

Последна промяна: 31.10.2018

Вид процедура: ОБЯВА ЗА СЪБИРАНЕ НА ОФЕРТИ

Уникален № в АОП: 9070356

Последна промяна: 04.12.2017

Вид процедура: ОБЯВА ЗА СЪБИРАНЕ НА ОФЕРТИ

Уникален № в АОП:

Последна промяна: 14.11.2017

Вид процедура: ОБЯВА ЗА СЪБИРАНЕ НА ОФЕРТИ

Уникален № в АОП: 9067458

Последна промяна: 19.09.2017

Вид процедура: ОБЯВА ЗА СЪБИРАНЕ НА ОФЕРТИ

Уникален № в АОП: 9067650

Последна промяна: 18.09.2017

Вид процедура: ОБЯВА ЗА СЪБИРАНЕ НА ОФЕРТИ

Уникален № в АОП: 9067084

Последна промяна: 05.10.2017

Вид процедура: ОБЯВА ЗА СЪБИРАНЕ НА ОФЕРТИ

Уникален № в АОП: 9067371

Последна промяна: 20.09.2017

Вид процедура: ОБЯВА ЗА СЪБИРАНЕ НА ОФЕРТИ

Уникален № в АОП: 9065743

Последна промяна: 14.08.2017

Вид процедура: ОБЯВА ЗА СЪБИРАНЕ НА ОФЕРТИ

Уникален № в АОП: 9062331

Последна промяна: 23.06.2017

“ИЗБОР НА ИЗПЪЛНИТЕЛ ЗА ПОДМЯНА НА ДОГРАМА НА ОБЕКТ: КЛУБ НА ПЕНСИОНЕРА И ИНВАЛИДА В ГР. ГУРКОВО”.

№ в профил на купувача:

Публикувана на: 07.11.2016

Прикачени файлове: 4

Вид процедура: ОБЯВА ЗА СЪБИРАНЕ НА ОФЕРТИ

Уникален № в АОП: 9058279

Последна промяна:

Вид процедура: ОБЯВА ЗА СЪБИРАНЕ НА ОФЕРТИ

Уникален № в АОП: 9055928

Последна промяна: 16.09.2016

Вид процедура: ОБЯВА ЗА СЪБИРАНЕ НА ОФЕРТИ

Уникален № в АОП: 9055925

Последна промяна: 18.10.2016

„Доставка на хранителни продукти за нуждите на общинските заведения” по обособени позиции

№ в профил на купувача: 002

Публикувана на: 27.07.2016

Прикачени файлове: 6

Вид процедура: ОБЯВА ЗА СЪБИРАНЕ НА ОФЕРТИ

Уникален № в АОП: 9055018

Последна промяна: 04.08.2016

Вид процедура: ОБЯВА ЗА СЪБИРАНЕ НА ОФЕРТИ

Уникален № в АОП: 9054136

Последна промяна: 07.07.2016

МЕНЮ