ПАЗАРНА КОНСУЛТАЦИЯ

Вид процедура: ПАЗАРНА КОНСУЛТАЦИЯ

Уникален № в АОП:

Последна промяна:

ПАЗАРНИ КОНСУЛТАЦИИ ЗА “РЕКОНСТРУКЦИЯ И МОДЕРНИЗАЦИЯ НА СУ „ХРИСТО СМИРНЕНСКИ“, ГР. ГУРКОВО”

№ в профил на купувача: 003/2019

Публикувана на: 01.10.2019

Прикачени файлове: 8

Вид процедура: ПАЗАРНА КОНСУЛТАЦИЯ

Уникален № в АОП:

Последна промяна: 09.10.2019

ПАЗАРНИ КОНСУЛТАЦИИ ЗА “РЕКОНСТРУКЦИЯ И МОДЕРНИЗАЦИЯ НА СУ „ХРИСТО СМИРНЕНСКИ“, ГР. ГУРКОВО”

№ в профил на купувача: 002/2019

Публикувана на: 05.09.2019

Прикачени файлове: 9

Вид процедура: ПАЗАРНА КОНСУЛТАЦИЯ

Уникален № в АОП:

Последна промяна: 16.09.2019

"Основен ремонт на покрив на Административна сграда, бул. "Княз Александър Батенберг" № 3 гр. Гурково

№ в профил на купувача: 001

Публикувана на: 12.03.2019

Прикачени файлове: 3

Вид процедура: ПАЗАРНА КОНСУЛТАЦИЯ

Уникален № в АОП:

Последна промяна: 12.03.2019

ПОКАНА ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА ПАЗАРНИ КОНСУЛТАЦИИ

№ в профил на купувача: 001-2018

Публикувана на: 28.06.2018

Прикачени файлове: 7

Вид процедура: ПАЗАРНА КОНСУЛТАЦИЯ

Уникален № в АОП:

Последна промяна: 06.07.2018

ПОКАНА ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА ПАЗАРНИ КОНСУЛТАЦИИ

№ в профил на купувача: 003/2017

Публикувана на: 17.07.2017

Прикачени файлове: 6

Вид процедура: ПАЗАРНА КОНСУЛТАЦИЯ

Уникален № в АОП:

Последна промяна: 26.07.2017

ПОКАНА ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА ПАЗАРНИ КОНСУЛТАЦИИ

№ в профил на купувача: 002/2017

Публикувана на: 02.06.2017

Прикачени файлове: 15

Вид процедура: ПАЗАРНА КОНСУЛТАЦИЯ

Уникален № в АОП:

Последна промяна: 26.07.2017

ПОКАНА ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА ПАЗАРНИ КОНСУЛТАЦИИ

№ в профил на купувача: 001/2017

Публикувана на: 02.02.2017

Прикачени файлове: 9

Вид процедура: ПАЗАРНА КОНСУЛТАЦИЯ

Уникален № в АОП:

Последна промяна: 10.02.2017

ПОКАНА ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА ПАЗАРНИ КОНСУЛТАЦИИ

№ в профил на купувача: 002-2016

Публикувана на: 20.09.2016

Прикачени файлове: 9

Вид процедура: ПАЗАРНА КОНСУЛТАЦИЯ

Уникален № в АОП:

Последна промяна: 30.09.2016

ПОКАНА ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА ПАЗАРНИ КОНСУЛТАЦИИ

№ в профил на купувача: 001-2016

Публикувана на: 20.09.2016

Прикачени файлове: 8

Вид процедура: ПАЗАРНА КОНСУЛТАЦИЯ

Уникален № в АОП:

Последна промяна: 29.09.2016

МЕНЮ