Изпълнение на строително-монтажни работи по проект: Реконструкция и модернизация на СУ "Христо Симрненски" гр. Гурково

№ в профил на купувача:

Публикувана на: 28.05.2020

Прикачени файлове: 14

Вид процедура: ПУБЛИЧНО СЪСТЕЗАНИЕ

Уникален № в АОП: 979363

Последна промяна:

Документи и файлове

Файл
Размер
Дата на качване
106.00 Kb
10.07.2020
3.35 Mb
17.07.2020
34.62 Mb
17.07.2020
2.62 Mb
17.07.2020
1.87 Mb
28.05.2020
4.26 Mb
28.05.2020
88.64 Kb
28.05.2020
27.36 Kb
28.05.2020
285.84 Kb
28.05.2020г.
7.99 Mb
30.06.2020

МЕНЮ