Изграждане на инфраструктура за предотвратяване на наводнения, корекция и почистване на речното корито на р. Лазова в гр. Гурково, Община Гурково - Изграждане на Укрепваща подпорна стена

№ в профил на купувача:

Публикувана на: 28.05.2020

Прикачени файлове: 12

Вид процедура: ПУБЛИЧНО СЪСТЕЗАНИЕ

Уникален № в АОП: 979344

Последна промяна:

Документи и файлове

Файл
Размер
Дата на качване
40.00 Kb
10.07.2020
2.24 Mb
17.07.2020
12.79 Mb
17.07.2020
2.15 Mb
17.07.2020
5.85 Mb
17.08.2020
1.77 Mb
28.05.2020
4.79 Mb
28.05.2020
346.36 Kb
28.05.2020
96.05 Kb
28.05.2020
4.41 Mb
30.06.2020

МЕНЮ