Пазарни консултации за „Изграждане на мост, при км.3+165 на път „SZR 2101 / III-5007 / Николаево-Брестова-Дворище-Жълтопоп“, реконструкция на подходите към моста, и корекция и почистване на речното корито на р. Гарвашница”

№ в профил на купувача: 001

Публикувана на: 13.02.2020

Прикачени файлове: 10

Вид процедура: ПАЗАРНА КОНСУЛТАЦИЯ

Уникален № в АОП:

Последна промяна:

Документи и файлове

Файл
Размер
Дата на качване
1.47 Mb
02.03.2020
60.30 Kb
10.03.2020
73.00 Kb
13.02.2020
78.50 Kb
13.02.2020
118.00 Kb
13.02.2020
3.82 Mb
27.02.2020

МЕНЮ