„ИЗПЪЛНЕНИЕ НА СМР ЗА ИЗГРАЖДАНЕ НА СПОРТНИ СЪОРЪЖЕНИЯ В СЕЛО ПАНИЧЕРЕВО И СЕЛО КОНАРЕ, ОБЩИНА ГУРКОВО” ПО ПРСР 2014-2020 Г.”

№ в профил на купувача: 004/2019

Публикувана на: 12.09.2019

Прикачени файлове: 10

Вид процедура: ОБЯВА ЗА СЪБИРАНЕ НА ОФЕРТИ

Уникален № в АОП: 9092442

Последна промяна: 27.09.2019

СРОК ЗА ПОЛУЧАВАНЕ НА ОФЕРТИТЕ

Дата: 27/09/2019 г.

Час: 17:00 часа

Място: сградата на Общинска администрация - Гурково гр. Гурково, общ. Гурково, бул. "Княз Александър Батенберг" №3, етаж 2, стая 10

УСЛОВИЯ ПРИ ОТВАРЯНЕ НА ОФЕРТИТЕ

Дата: 30/09/2019 г.

Час: 10:30 часа

Място: сградата на Общинска администрация - Гурково, гр. Гурково, общ. Гурково, бул. "Княз Александър Батенберг" №3, етаж 2, стая 6

Уведомяваме Ви, че на основание чл. 188, ал.2 от Закона за обществени поръчки и във връзка със  Заповед №З-412/27.09.2019 г. на Кмета на община Гурково, срокът за подаване на оферти за участие в обществена поръчка чрез събиране на оферти с обява с предмет: „Изпълнение на СМР за изграждане на спортни съоръжения в село Паничерево и село Конаре, община Гурково” по ПРСР 2014-2020 г.” за две обособени позиции“, се удължава до 17:00 часа на 09.10.2019 г.

Отварянето на офертите ще се проведе на 10.10.2019 г. в сградата на общинска администрация- Гурково, ет. 2, стая 6 от 10:30 часа.

http://www.aop.bg/v71_pp.php?mode=view2&id=9092917

Документи и файлове

МЕНЮ