"Упражняване на авторски надзор по време на изпълнение на СМР при Реконструкция и доизграждане на съществуващо речно водохващане на с. Конаре и изграждане на ПСПВ"

№ в профил на купувача: 3/2019

Публикувана на: 18.04.2019

Прикачени файлове: 2

Вид процедура: ДОГОВАРЯНЕ

Уникален № в АОП: 907999

Последна промяна: 18.04.2019

"Упражняване на авторски надзор по време на изпълнение на СМР при Реконструкция и доизграждане на съществуващо речно водохващане на с. Конаре и изграждане на ПСПВ"

Документи и файлове

Файл
Размер
Дата на качване
8.97 Mb
17.06.2019
3.84 Mb
18.04.2019

МЕНЮ