"Упражняване на авторски надзор по време на изпълнение на СМР при Реконструкция на вътрешна водопроводна мрежа на с. Паничерево, общ. Гурково - I - ви етап"

№ в профил на купувача: 3/2019

Публикувана на: 18.04.2019

Прикачени файлове: 2

Вид процедура: ДОГОВАРЯНЕ

Уникален № в АОП: 907997

Последна промяна: 18.04.2019

"Упражняване на авторски надзор по време на изпълнение на СМР при Реконструкция на вътрешна водопроводна мрежа на с. Паничерево, общ. Гурково - I - ви етап"

Документи и файлове

Файл
Размер
Дата на качване
8.81 Mb
17.06.2019
3.80 Mb
18.04.2019

МЕНЮ