Упражняване на авторски надзор по време на изпълнение на СМР при "Реконструкция на вътрешна водопроводна мрежа в с. Конаре, общ. Гурково - втори етап"

№ в профил на купувача: 1/2019

Публикувана на: 18.04.2019

Прикачени файлове: 2

Вид процедура: ДОГОВАРЯНЕ

Уникален № в АОП: 907995

Последна промяна: 18.04.2019

Упражняване на авторски надзор по време на изпълнение на СМР при "Реконструкция на вътрешна водопроводна мрежа в с. Конаре, общ. Гурково - втори етап"

Документи и файлове

Файл
Размер
Дата на качване
8.57 Mb
17.06.2019
3.87 Mb
18.04.2019

МЕНЮ