„ИЗБОР НА ИЗПЪЛНИТЕЛ ЗА ИЗВЪРШВАНЕ НА СМР НА ОБЕКТИ ОТ ИНВЕСТИЦИОННАТА ПРОГРАМА НА ОБЩИНА ГУРКОВО ЗА 2019 Г. ПО ОБОСОБЕНИ ПОЗИЦИИ”

№ в профил на купувача: 002/2019

Публикувана на: 15.04.2019

Прикачени файлове: 12

Вид процедура: ОБЯВА ЗА СЪБИРАНЕ НА ОФЕРТИ

Уникален № в АОП: 9087471

Последна промяна: 18.06.2019

СРОК ЗА ПОЛУЧАВАНЕ НА ОФЕРТИ
Дата: 08/05/2019
Час: 17:00

УСЛОВИЯ ПРИ ОТВАРЯНЕ НА ОФЕРТИТЕ
Дата: 09/05/2019
Час: 10:30
Място: гр. Гурково, бул. "Княз Александър Батенберг" №3, сградата на общинска администрация, ет. 2, стая №6

Документи и файлове

МЕНЮ