„ИЗБОР НА ИЗПЪЛНИТЕЛ ЗА ИЗВЪРШВАНЕ НА СМР НА ОБЕКТИ ОТ ИНВЕСТИЦИОННАТА ПРОГРАМА НА ОБЩИНА ГУРКОВО ЗА 2019 Г. ПО ОБОСОБЕНИ ПОЗИЦИИ”.

№ в профил на купувача: 001/2019

Публикувана на: 14.02.2019

Прикачени файлове: 11

Вид процедура: ОБЯВА ЗА СЪБИРАНЕ НА ОФЕРТИ

Уникален № в АОП: 9085641

Последна промяна: 18.04.2019

СРОК ЗА ПОЛУЧАВАНЕ НА ОФЕРТИ
Дата: 06/03/2019
Час: 17:00

УСЛОВИЯ ПРИ ОТВАРЯНЕ НА ОФЕРТИТЕ
Дата: 07/03/2019
Час: 10:30
Място: гр. Гурково, бул. "Княз Александър Батенберг" №3, сградата на общинска администрация, заседателна зала

Със Заповед № З-86 от 06.03.2019 г. на Кмета на община Гурково първоначалния срок за получаване на оферти е удължен както следва:

СРОК ЗА ПОЛУЧАВАНЕ НА ОФЕРТИТЕ

Дата:13/03/2019 г.

Час: 17:00 часа

УСЛОВИЯ ПРИ ОТВАРЯНЕ НА ОФЕРТИТЕ

Дата: 14/03/2019 г.

Час: 10:30 часа

Място: сградата на Общинска администрация- Гурково, гр. Гурково, общ. Гурково, бул. "Княз Александър Батенберг" №3, ет. 2, стая 6.

Информация за публикувана в профил на купувача обява за обществена поръчка на стойност по чл. 20, ал.3 от ЗОП за удължаване на първоначалния срок за получаване на оферти- http://www.aop.bg/v71_pp.php?mode=view2&id=9086491.

Документи и файлове

МЕНЮ