„ИЗГРАЖДАНЕ НА ИНФРАСТРУКТУРА ЗА ПРЕДОТВРАТЯВАНЕ НА НАВОДНЕНИЯ, КОРЕКЦИЯ И ПОЧИСТВАНЕ НА РЕЧНОТО КОРИТО НА Р.ЛАЗОВА В ГР.ГУРКОВО, ОБЩИНА ГУРКОВО - ИЗГРАЖДАНЕ НА УКРЕПВАЩА ПОДПОРНА СТЕНА”

№ в профил на купувача: 002-2019

Публикувана на: 01.02.2019

Прикачени файлове: 15

Вид процедура: ПУБЛИЧНО СЪСТЕЗАНИЕ

Уникален № в АОП: 00694-2019-0002

Последна промяна: 16.05.2019

СРОК ЗА ПОЛУЧАВАНЕ НА ОФЕРТИ
Дата: 11/03/2019
Час: 17:00

УСЛОВИЯ ПРИ ОТВАРЯНЕ НА ОФЕРТИТЕ
Дата: 12/03/2019
Час: 10:00
Място: гр. Гурково, бул. "Княз Александър Батенберг" №3, сградата на общинска администрация, заседателна зала

Документи и файлове

МЕНЮ