„Ремонт и рехабилитация на улична мрежа в община Гурково , по две обособени позиции”

№ в профил на купувача: 001-2019

Публикувана на: 01.02.2019

Прикачени файлове: 23

Вид процедура: ПУБЛИЧНО СЪСТЕЗАНИЕ

Уникален № в АОП: 00694-2019-0001

Последна промяна: 19.06.2019

СРОК ЗА ПОЛУЧАВАНЕ НА ОФЕРТИ
Дата: 05/03/2019
Час: 17:00

УСЛОВИЯ ПРИ ОТВАРЯНЕ НА ОФЕРТИТЕ
Дата: 06/03/2019
Час: 11:00
Място: гр. Гурково, бул. "Княз Александър Батенберг" №3, сградата на общинска администрация, заседателна зала

Документи и файлове

Файл
Размер
Дата на качване
9.41 Mb
18.07.2019
9.40 Mb
18.07.2019
243.74 Kb
20.03.2019
278.67 Kb
31.05.2019
270.41 Kb
31.05.2019
356.42 Kb
31.05.2019
295.48 Kb
31.05.2019
306.82 Kb
31.05.2019
394.77 Kb
31.05.2019
378.71 Kb
31.05.2019

МЕНЮ