„УПРАЖНЯВАНЕ НА СТРОИТЕЛЕН НАДЗОР И КОНТРОЛ ПРИ ИЗПЪЛНЕНИЕ НА СМР ЗА ПОДОБРЯВАНЕ НА ВОДОСНАБДИТЕЛНАТА ИНФРАСТРУКТУРА НА СЕЛАТА КОНАРЕ И ПАНИЧЕРЕВО, ОБЩИНА ГУРКОВО, ОБЛАСТ СТАРА ЗАГОРА”

№ в профил на купувача: 007-2018

Публикувана на: 25.10.2018

Прикачени файлове: 10

Вид процедура: ПУБЛИЧНО СЪСТЕЗАНИЕ

Уникален № в АОП: 00694-2018-0012

Последна промяна: 15.04.2019

СРОК ЗА ПОЛУЧАВАНЕ НА ОФЕРТИ
Дата: 21/11/2018
Час: 17:00

УСЛОВИЯ ПРИ ОТВАРЯНЕ НА ОФЕРТИТЕ
Дата: 22/11/2018
Час: 11:00
Място: гр. Гурково, бул. "Княз Александър Батенберг" №3, сградата на общинска администрация, заседателна зала

Документи и файлове

МЕНЮ