„Изпълнение на СМР за подобряване на водоснабдителната инфраструктура на селата Конаре и Паничерево, община Гурково, област Стара Загора, по две обособени позиции” по ПРСР 2014-2020 г.”

№ в профил на купувача: 001-2018

Публикувана на: 22.10.2018

Прикачени файлове: 20

Вид процедура: ОТКРИТА ПРОЦЕДУРА

Уникален № в АОП: 00694-2018-0011

Последна промяна: 10.06.2019

СРОК ЗА ПОЛУЧАВАНЕ НА ОФЕРТИ
Дата: 28/11/2018
Час: 17:00

УСЛОВИЯ ПРИ ОТВАРЯНЕ НА ОФЕРТИТЕ
Дата: 29/11/2018
Час: 11:00
Място: гр. Гурково, бул. "Княз Александър Батенберг" №3, сградата на общинска администрация, заседателна зала

ВАЖНО!!!

На основание чл. 53 от Правилника за прилагане на Закона за обществените поръчки, Ви уведомяваме за промяна в датата и часа на отваряне на подадените оферти за участие в обществена поръчка по чл. 20, ал.1, т.1 б. „а” от ЗОП- открита процедура с предмет: „Изпълнение на СМР за подобряване на водоснабдителната инфраструктура на селата Конаре и Паничерево, община Гурково, област Стара Загора, по две обособени позиции” по ПРСР 2014-2020 г.”, както следва:

Офертите ще бъдат отворени на 03.12.2018 г. от 11:00 часа. Мястото на отваряне на офертите остава непроменено.

Документи и файлове

Файл
Размер
Дата на качване
874.64 Kb
02.04.2019
757.69 Kb
02.04.2019
1.48 Mb
02.04.2019
640.08 Kb
04.01.2019
26.08 Mb
10.06.2019 г.
670.48 Kb
20.05.2019

МЕНЮ