„УПРАЖНЯВАНЕ НА СТРОИТЕЛЕН НАДЗОР И КОНТРОЛ ПРИ ИЗПЪЛНЕНИЕ НА СМР НА ОБЕКТ: „РЕКОНСТРУКЦИЯ И ПОДМЯНА НА ЧАСТ ОТ ВОДОПРОВОДНАТА МРЕЖА НА ГР. ГУРКОВО, ОБЩИНА ГУРКОВО“- ПРЕКРАТЕНА

№ в профил на купувача: 006-2018

Публикувана на: 20.09.2018

Прикачени файлове: 7

Вид процедура: ПУБЛИЧНО СЪСТЕЗАНИЕ

Уникален № в АОП: 00694-2018-0010

Последна промяна: 20.09.2018

СРОК ЗА ПОЛУЧАВАНЕ НА ОФЕРТИ
Дата: 10/10/2018
Час: 17:00

УСЛОВИЯ ПРИ ОТВАРЯНЕ НА ОФЕРТИТЕ
Дата: 11/10/2018
Час: 11:00
Място: гр. Гурково, бул. "Княз Александър Батенберг" №3, сградата на общинска администрация, заседателна зала

Документи и файлове

МЕНЮ