„Изготвяне на инвестиционни проекти във фаза „работен проект” за инфраструктурни обекти, за кандидатстване на Община Гурково по програми, финансирани със средства от европейския и/или националния бюджет, съгласно задания за проектиране, по четири обо

№ в профил на купувача: 004-2015- ПРЕКРАТЕНА

Публикувана на: 16.07.2015

Прикачени файлове: 10

Вид процедура: ОТКРИТА ПРОЦЕДУРА

Уникален № в АОП: 00694-2015-001

Последна промяна:

ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА

Предмет на поръчката
„Изготвяне на инвестиционни проекти във фаза „работен проект” за инфраструктурни обекти, за кандидатстване на Община Гурково по програми, финансирани със средства от европейския и/или националния бюджет, съгласно задания за проектиране, по четири обособени позиции:
ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ 1: Изготвяне на проект във фаза „работен проект” за обект: Общински път  SZR 2021 /II-55, Проход на републиката – Гурково/Пчелиново – Лява река;
ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ 2:  Изготвяне на проект във фаза „работен проект” за обект: Рехабилитация на Общински път  SZR 1023 /II-55/ Паничерево – Граница Община /Гурково – Николаево/ - Едрево – Елхово – Граница Община /Николаево – Мъглиж/ - /III – 5007/ и Общински път  SZR 2101 /III – 5007/ Николаево – Граница Община /Николаево – Гурково/ - Брестова – Дворище – Жьлтопоп от км.2+900 до км.4+900/;
ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ 3: Изготвяне на проект във фаза „работен проект” за обект: Реконструкция и рехабилитация на уличната мрежа от регулацията на град Гурково.
ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ 4:  Изготвяне на проект във фаза „работен проект” за обект: реконструкция и рехабилитация на уличната мрежа  от територията на община Гурково.

Документи и файлове

Файл
Размер
Дата на качване
874.64 Kb
02.04.2019
757.69 Kb
02.04.2019
1.48 Mb
02.04.2019
3.00 Mb
03.07.2019
640.08 Kb
04.01.2019
4.48 Mb
04.12.2018
26.08 Mb
10.06.2019 г.
792.43 Kb
15.02.2019
513.84 Kb
15.02.2019
459.62 Kb
15.04.2019
515.44 Kb
16.05.2019
365.26 Kb
16.05.2019
543.76 Kb
16.05.2019
368.68 Kb
16.05.2019
295.79 Kb
18.04.2019
294.25 Kb
18.04.2019
9.41 Mb
18.07.2019
9.40 Mb
18.07.2019
3.12 Mb
19.07.2019 г.
243.74 Kb
20.03.2019
670.48 Kb
20.05.2019
957.48 Kb
20.09.2018
527.65 Kb
25.03.2019
481.10 Kb
26.03.2019
583.96 Kb
28.03.2019
473.58 Kb
28.03.2019
278.67 Kb
31.05.2019
270.41 Kb
31.05.2019
356.42 Kb
31.05.2019
295.48 Kb
31.05.2019
306.82 Kb
31.05.2019
394.77 Kb
31.05.2019
378.71 Kb
31.05.2019
662.52 Kb
16.07.2015
1.84 Mb
16.07.2015

МЕНЮ