"Упражняване на авторски надзор по време на изпълнение на СМР на обект: "Реконструкция и подмяна на част от водопроводната мрежа в гр. Гурково, общ. Гурково".

№ в профил на купувача: 4/2018

Публикувана на: 17.08.2018

Прикачени файлове: 1

Вид процедура: ДОГОВАРЯНЕ

Уникален № в АОП: 863471

Последна промяна: 17.08.2018

Документи и файлове

Файл
Размер
Дата на качване

МЕНЮ