„Предоставяне на консултантски услуги при управлението, изпълнението и отчитането на проект „Реконструкция и рехабилитация на улична мрежа в гр. Гурково, с. Паничерево и с. Конаре, общ. Гурково" по ПРСР 2014-2020г."

№ в профил на купувача: 2018-001

Публикувана на: 17.08.2018

Прикачени файлове: 7

Вид процедура: ОБЯВА ЗА СЪБИРАНЕ НА ОФЕРТИ

Уникален № в АОП: 9080134

Последна промяна: 31.10.2018

СРОК ЗА ПОЛУЧАВАНЕ НА ОФЕРТИТЕ

Дата: 27/08/2018 г.

Час: 17:00 часа

УСЛОВИЯ ПРИ ОТВАРЯНЕ НА ОФЕРТИТЕ

Дата: 28/08/2018 г.

Час: 14:00 часа

Място: сградата на Общинска администрация- Гурково, гр. Гурково, общ. Гурково, бул. "Княз Александър Батенберг" №3, Заседателна зала.

Със Заповед № З-389 от 27.08.2018 г. на Кмета на община Гурково първоначалния срок за получаване на оферти е удължен както следва:

СРОК ЗА ПОЛУЧАВАНЕ НА ОФЕРТИТЕ

Дата: 31/08/2018 г.

Час: 17:00 часа

УСЛОВИЯ ПРИ ОТВАРЯНЕ НА ОФЕРТИТЕ

Дата: 03/09/2018 г.

Час: 11:00 часа

Място: сградата на Общинска администрация- Гурково, гр. Гурково, общ. Гурково, бул. "Княз Александър Батенберг" №3, Заседателна зала.

Документи и файлове

Файл
Размер
Дата на качване
567.74 Kb
01.10.2018
392.40 Kb
12.09.2018
3.83 Mb
17.08.2018
113.52 Kb
17.08.2018
538.73 Kb
31.10.2018

МЕНЮ