„УПРАЖНЯВАНЕ НА СТРОИТЕЛЕН НАДЗОР И КОНТРОЛ ПРИ ИЗПЪЛНЕНИЕ НА СМР НА ОБЕКТ: „РЕКОНСТРУКЦИЯ И ПОДМЯНА НА ЧАСТ ОТ ВОДОПРОВОДНАТА МРЕЖА НА ГР. ГУРКОВО, ОБЩИНА ГУРКОВО“ - ПРЕКРАТЕНА

№ в профил на купувача: 005-2018

Публикувана на: 13.08.2018

Прикачени файлове: 5

Вид процедура: ПУБЛИЧНО СЪСТЕЗАНИЕ

Уникален № в АОП: 00694-2018-0007

Последна промяна: 27.08.2018

СРОК ЗА ПОЛУЧАВАНЕ НА ОФЕРТИ
Дата: 04/09/2018
Час: 17:00

УСЛОВИЯ ПРИ ОТВАРЯНЕ НА ОФЕРТИТЕ
Дата: 05/09/2018
Час: 11:00
Място: гр. Гурково, бул. "Княз Александър Батенберг" №3, сградата на общинска администрация, заседателна зала

С РЕШЕНИЕ № З-390 ОТ 27.08.2018 Г. НА КМЕТА НА ОБЩИНА ГУРКОВО ОБЩЕСТВЕНАТА ПОРЪЧКА Е ПРЕКРАТЕНА.

Документи и файлове

МЕНЮ