„УПРАЖНЯВАНЕ НА СТРОИТЕЛЕН НАДЗОР И КОНТРОЛ ПРИ ИЗПЪЛНЕНИЕ НА СМР ЗА РЕКОНСТРУКЦИЯ И РЕХАБИЛИТАЦИЯ НА УЛИЧНА МРЕЖА В ОБЩИНА ГУРКОВО, ОБЛАСТ СТАРА ЗАГОРА”

№ в профил на купувача: 004-2018

Публикувана на: 30.07.2018

Прикачени файлове: 11

Вид процедура: ПУБЛИЧНО СЪСТЕЗАНИЕ

Уникален № в АОП: 00694-2018-0006

Последна промяна: 04.12.2018

СРОК ЗА ПОЛУЧАВАНЕ НА ОФЕРТИ
Дата: 27/08/2018
Час: 17:00

УСЛОВИЯ ПРИ ОТВАРЯНЕ НА ОФЕРТИТЕ
Дата: 28/08/2018
Час: 11:00
Място: гр. Гурково, бул. "Княз Александър Батенберг" №3, сградата на общинска администрация, заседателна зала

Документи и файлове

МЕНЮ