"Ремонт на Народно Читалище "Изгрев-1924г." в с. Паничерево, общ. Гурково"

№ в профил на купувача: 2015-3

Публикувана на: 02.06.2015

Прикачени файлове: 6

Вид процедура: ПУБЛИЧНА ПОКАНА

Уникален № в АОП:

Последна промяна:

ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА

  1. Предмет на поръчката
    „Ремонт на Народно читалище „Изгрев – 1924 г., с. Паничерево, община Гурково”, включващ: ремонт на покрив, тенекиджииски работи, ремонт на външна мазилка и облицовка, ремонт на вътрешна мазилка и 2 бр. тоалетни.
  2. Място за изпълнение на поръчката:
    Мястото на изпълнение на поръчката е сградата на Народно Читалище „Изгрев-1924 г.”, село Паничерево, общ. Гурково.
  3. Прогнозна стойност за изпълнение предмета на поръчката.
    Прогнозната стойност за изпълнение предмета на възлаганата обществена поръчка е определена при спазване условията на чл. 15 от ЗОП и възлиза на 46 084.00 / четиридесет и шест хиляди и осемдесет и четири/ лева без включено ДДС.

Документи и файлове

Файл
Размер
Дата на качване
567.74 Kb
01.10.2018
617.33 Kb
04.09.2017
2.31 Mb
04.12.2018
723.28 Kb
05.09.2018
799.92 Kb
07.09.2018
722.89 Kb
08.10.2018
503.42 Kb
08.10.2018
392.40 Kb
12.09.2018
3.83 Mb
17.08.2018
113.52 Kb
17.08.2018
620.87 Kb
20.09.2018
627.61 Kb
20.09.2018
629.88 Kb
20.09.2018
633.76 Kb
20.09.2018
627.92 Kb
20.09.2018
630.56 Kb
20.09.2018
629.54 Kb
20.09.2018
748.40 Kb
21.08.2018
681.26 Kb
21.08.2018
258.50 Kb
21.08.2018
538.73 Kb
31.10.2018
529.20 Kb
31.10.2018
550.50 Kb
02.06.2015
350.00 Kb
02.06.2015
511.00 Kb
02.06.2015
714.50 Kb
02.06.2015
765.00 Kb
02.06.2015

МЕНЮ