„Изпълнение на СМР за реконструкция и рехабилитация на улична мрежа в община Гурково, област Стара Загора, по две обособени позиции"

№ в профил на купувача: 003-2018

Публикувана на: 06.07.2018

Прикачени файлове: 15

Вид процедура: ПУБЛИЧНО СЪСТЕЗАНИЕ

Уникален № в АОП: 00694-2018-0005

Последна промяна: 29.03.2019

СРОК ЗА ПОЛУЧАВАНЕ НА ОФЕРТИ
Дата: 07/08/2018
Час: 17:00

УСЛОВИЯ ПРИ ОТВАРЯНЕ НА ОФЕРТИТЕ
Дата: 08/08/2018
Час: 11:00
Място: гр. Гурково, бул. "Княз Александър Батенберг" №3, сградата на общинска администрация, заседателна зала

Документи и файлове

МЕНЮ