„Приготвяне и доставка на топъл обяд по предварителна заявка на Община Гурково, във връзка с изпълнение на процедура за директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ с рег. № BG05FMOP001-3.002 „Осигуряване на топъл обяд 2016-2020“

№ в профил на купувача: 2/2018

Публикувана на: 02.07.2018

Прикачени файлове: 10

Вид процедура: ДОГОВАРЯНЕ

Уникален № в АОП: 854887

Последна промяна: 16.07.2018

Документи и файлове

Файл
Размер
Дата на качване
109.45 Kb
02.07.2018
650.02 Kb
16.07.2018
634.03 Kb
16.07.2018
567.94 Kb
16.07.2018
789.82 Kb
16.07.2018
11.14 Mb
17.08.2018

МЕНЮ