„Извършване на строителни и ремонтни дейности на обекти от инвестиционната програма на община Гурково за 2018 г. по обособени позиции

№ в профил на купувача: 002-2018

Публикувана на: 15.06.2018

Прикачени файлове: 14

Вид процедура: ПУБЛИЧНО СЪСТЕЗАНИЕ

Уникален № в АОП: 00694-2018-0003

Последна промяна: 05.10.2018

СРОК ЗА ПОЛУЧАВАНЕ НА ОФЕРТИ
Дата: 16/07/2018
Час: 17:00

УСЛОВИЯ ПРИ ОТВАРЯНЕ НА ОФЕРТИТЕ
Дата: 17/072018
Час: 10:30
Място: гр. Гурково, бул. "Княз Александър Батенберг" №3, сградата на общинска администрация

С Решение за одобряване на обявление за изменение или допълнителна информация № З-335 от 16.07.2018 г. на Кмета на община Гурково на основание чл. 100, ал.12, т.1 във връзка с чл. 177 от ЗОП

СРОК ЗА ПОЛУЧАВАНЕ НА ОФЕРТИ
Дата: 20/07/2018
Час: 17:00

УСЛОВИЯ ПРИ ОТВАРЯНЕ НА ОФЕРТИТЕ
Дата: 23/07/2018
Час: 11:00
Място: гр. Гурково, бул. "Княз Александър Батенберг" №3, сградата на общинска администрация

Документи и файлове

МЕНЮ