Доставка на течни горива - дизелово гориво, безоловен бензин, газ пропан бутан, масла, антифриз и спирачна течност за нуждите на Община Гурково.

№ в профил на купувача: 1/2018

Публикувана на: 06.06.2018

Прикачени файлове: 4

Вид процедура: ДОГОВАРЯНЕ

Уникален № в АОП: 850278

Последна промяна: 06.06.2018

Документи и файлове

МЕНЮ