„Извършване на строителни и ремонтни дейности на обекти от инвестиционната програма на община Гурково за 2018 г. по обособени позиции

№ в профил на купувача: 001-2018

Публикувана на: 02.04.2018

Прикачени файлове: 19

Вид процедура: ПУБЛИЧНО СЪСТЕЗАНИЕ

Уникален № в АОП: 00694-2018-0001

Последна промяна: 04.06.2018

СРОК ЗА ПОЛУЧАВАНЕ НА ОФЕРТИ
Дата: 02/05/2018
Час: 17:00

УСЛОВИЯ ПРИ ОТВАРЯНЕ НА ОФЕРТИТЕ
Дата: 03/05/2018
Час: 10:30
Място: гр. Гурково, бул. "Княз Александър Батенберг" №3, сградата на общинска администрация

Документи и файлове

МЕНЮ