Доставка на специализирани съдове за битови отпадъци за нуждите на Община Гурково

№ в профил на купувача: 2015-2

Публикувана на: 26.03.2015

Прикачени файлове: 6

Вид процедура: ПУБЛИЧНА ПОКАНА

Уникален № в АОП: 9040217

Последна промяна:

ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА

Кратко описание на поръчката:

"Доставка на специализирани съдове за битови отпадъци за нуждите на Община Гурково".

Количество или обем:

- поцинковани кофи тип "Мева"- 100 бр.;
- поцинковани контейнерти тип "Бобър"- 60 бр;

Документи и файлове

Файл
Размер
Дата на качване
653.91 Kb
02.02.2018
563.39 Kb
02.02.2018
12.50 Mb
02.03.2018
108.63 Kb
02.04.2018
109.45 Kb
02.07.2018
679.79 Kb
04.06.2018
473.53 Kb
04.06.2018
668.51 Kb
04.10.2018
5.90 Mb
06.07.2018
678.01 Kb
06.07.2018
660.99 Kb
09.05.2018
2.05 Mb
12.01.2018
121.94 Kb
14.12.2017
94.86 Kb
15.06.2018
110.88 Kb
15.12.2017
650.02 Kb
16.07.2018
634.03 Kb
16.07.2018
567.94 Kb
16.07.2018
789.82 Kb
16.07.2018
11.14 Mb
17.08.2018
439.49 Kb
19.02.2018
364.31 Kb
19.02.2018
517.82 Kb
19.02.2018
2.42 Mb
20.07.2018
3.97 Mb
20.07.2018
4.32 Mb
20.07.2018
4.66 Mb
20.07.2018
4.17 Mb
20.07.2018
5.07 Mb
20.07.2018
783.48 Kb
20.08.2018
752.39 Kb
21.08.2018
423.31 Kb
21.08.2018
1.32 Mb
21.09.2018
649.15 Kb
21.09.2018
613.57 Kb
26.07.2018
8.45 Mb
28.03.2018
2.39 Mb
29.01.2018
626.73 Kb
29.03.2019
627.76 Kb
29.03.2019
599.04 Kb
26.03.2015
638.79 Kb
26.03.2015
663.29 Kb
26.03.2015
632.00 Kb
26.03.2015
115.00 Kb
26.03.2015

МЕНЮ