„Закупуване на специализиран автомобил за разделно събиране на биоразградими отпадъци- втора употреба за нуждите на община Гурково”

№ в профил на купувача: 008-2017

Публикувана на: 15.11.2017

Прикачени файлове: 8

Вид процедура: ОБЯВА ЗА СЪБИРАНЕ НА ОФЕРТИ

Уникален № в АОП: 9070356

Последна промяна: 04.12.2017

"Закупуване на специализиран автомобил за разделно събиране на биоразградими отпадъци- втора употреба за нуждите на Община Гурково"

СРОК ЗА ПОЛУЧАВАНЕ НА ОФЕРТИТЕ

Дата: 22/11/2017 г.

Час: 17:00 часа

Място: сградата на Общинска администрация- Гурковогр. Гурково, общ. Гурково, бул. "Княз Александър Батенберг" №3, етаж 2, стая 10

УСЛОВИЯ ПРИ ОТВАРЯНЕ НА ОФЕРТИТЕ

Дата: 23/11/2017 г.

Час: 10:30 часа

Място: сградата на Общинска администрация- Гурково, гр. Гурково, общ. Гурково, бул. "Княз Александър Батенберг" №3, етаж 2, стая 6

Офертите ще бъдат отворени на 27.11.2017 г. от 15:30 часа. Мястото на отварянето остава непроменено.

Документи и файлове

МЕНЮ