„Закупуване на специализиран автомобил за разделно събиране на биоразградими отпадъци- втора употреба за нуждите на община Гурково”- ПРЕКРАТЕНА

№ в профил на купувача: 007-2017

Публикувана на: 13.11.2017

Прикачени файлове: 4

Вид процедура: ОБЯВА ЗА СЪБИРАНЕ НА ОФЕРТИ

Уникален № в АОП:

Последна промяна: 14.11.2017

„Закупуване на специализиран автомобил за разделно събиране на биоразградими отпадъци- втора употреба за нуждите на община Гурково”.

СРОК ЗА ПОЛУЧАВАНЕ НА ОФЕРТИ
Дата: 21/11/2017 г.
Час: 17:00

УСЛОВИЯ ПРИ ОТВАРЯНЕ НА ОФЕРТИТЕ
Дата: 22/11/2017 г.
Час: 10:30
Място: гр. Гурково, бул.„Княз Александър Батенберг" № 3, сградата на общинска администрация

На основание чл. 193 от ЗОП и Заповед № 525/14.11.2017 г. обществената поръчка чрез събиране на оферти с обява е прекратена.

Документи и файлове

Файл
Размер
Дата на качване
1.97 Mb
13.11.2017
32.91 Kb
13.11.2017

МЕНЮ