„Изкърпване на дупки и деформации в асфалтовата настилка на общински път SZR 2021/II-55, Проход на Републиката-Гурково/Пчелиново- Лява река”.

№ в профил на купувача: 006-2017

Публикувана на: 18.08.2017

Прикачени файлове: 6

Вид процедура: ОБЯВА ЗА СЪБИРАНЕ НА ОФЕРТИ

Уникален № в АОП: 9067458

Последна промяна: 19.09.2017

„Изкърпване на дупки и деформации в асфалтовата настилка на общински път SZR 2021/II-55, Проход на Републиката-Гурково/Пчелиново- Лява река”

СРОК ЗА ПОЛУЧАВАНЕ НА ОФЕРТИ
Дата: 05/09/2017
Час: 17:00

УСЛОВИЯ ПРИ ОТВАРЯНЕ НА ОФЕРТИТЕ
Дата: 07/092017
Час: 10:30
Място: гр. Гурково, бул.„Княз Александър Батенберг" № 3, сградата на общинска администрация

На основание чл. 188, ал.2 от ЗОП и във връзка със Заповед № 381/05.09.2017 г. на Кмета на община Гурково, срокът за подаване на оферти се удължава до 17:00 часа на 11.09.2017 год.

Отварянето на офертитие ще се проведе на 12.09.2017 год. от 10:30 часа в сградата на общинска администрация

Документи и файлове

МЕНЮ