Упражняване на авторски надзор при извършване на строително монтажни работи за закриване и рекултивация на съществуващо депо/сметище на община Гурково“

№ в профил на купувача: 001-2017

Публикувана на: 17.08.2017

Прикачени файлове: 2

Вид процедура: ДОГОВАРЯНЕ

Уникален № в АОП: 801211

Последна промяна: 05.10.2017

Документи и файлове

Файл
Размер
Дата на качване
14.66 Mb
05.10.2017 г.

МЕНЮ