„Специализиран превоз на ученици до 16-годишна възраст до средищно училище СУ „Христо Смирненски” гр. Гурково за учебната 2017/2018 г.”.

№ в профил на купувача: 005-2017

Публикувана на: 17.08.2017

Прикачени файлове: 6

Вид процедура: ОБЯВА ЗА СЪБИРАНЕ НА ОФЕРТИ

Уникален № в АОП: 9067650

Последна промяна: 18.09.2017

"Специализиран превоз на ученици до 16- годишна възраст до средищно училище СУ "Христо Смирненски" гр. Гурково за учебната 2017/2018 г."

СРОК ЗА ПОЛУЧАВАНЕ НА ОФЕРТИ
Дата: 24/08/2017
Час: 17:00

УСЛОВИЯ ПРИ ОТВАРЯНЕ НА ОФЕРТИТЕ
Дата: 25/08/2017
Час: 10:30
Място: гр. Гурково, бул.„Княз Александър Батенберг" № 3, сградата на общинска администрация

На основание чл. 188, ал.2 от ЗОП и във връзка със Заповед № 362/24.08.2017 г. на Кмета на община Гурково, срокът за подаване на оферти се удължава до 17:00 часа на 29.08.2017 год.

Отварянето на офертитие ще се проведе на 30.08.2017 год. от 10:30 часа в сградата на общинска администрация

Документи и файлове

МЕНЮ