„УПРАЖНЯВАНЕ НА СТРОИТЕЛЕН НАДЗОР ПРИ ИЗВЪРШВАНЕ НА СТРОИТЕЛНО МОНТАЖНИ РАБОТИ ЗА ЗАКРИВАНЕ И РЕКУЛТИВАЦИЯ НА СЪЩЕСТВУВАЩО ДЕПО/СМЕТИЩЕ НА ОБЩИНА ГУРКОВО“.

№ в профил на купувача: 003-2017

Публикувана на: 08.08.2017

Прикачени файлове: 6

Вид процедура: ОБЯВА ЗА СЪБИРАНЕ НА ОФЕРТИ

Уникален № в АОП: 9067084

Последна промяна: 05.10.2017

„УПРАЖНЯВАНЕ НА СТРОИТЕЛЕН НАДЗОР ПРИ ИЗВЪРШВАНЕ НА СТРОИТЕЛНО МОНТАЖНИ РАБОТИ ЗА ЗАКРИВАНЕ И РЕКУЛТИВАЦИЯ НА СЪЩЕСТВУВАЩО ДЕПО/СМЕТИЩЕ НА ОБЩИНА ГУРКОВО“.

СРОК ЗА ПОЛУЧАВАНЕ НА ОФЕРТИ
Дата: 16/08/2017
Час: 17:00

УСЛОВИЯ ПРИ ОТВАРЯНЕ НА ОФЕРТИТЕ
Дата: 17/08/2017
Час: 10:30
Място: гр. Гурково, бул.„Княз Александър Батенберг" № 3, сградата на общинска администрация

Документи и файлове

Файл
Размер
Дата на качване
9.50 Mb
05.10.2017 г.
2.03 Mb
08.08.2017
363.06 Kb
08.08.2017
7.35 Mb
18.09.2017
1.92 Mb
25.08.2017

МЕНЮ