„Доставка на хранителни продукти за нуждите на общински заведения на територията на Община Гурково по обособени позиции

№ в профил на купувача: 004-2017

Публикувана на: 08.08.2017

Прикачени файлове: 10

Вид процедура: ОБЯВА ЗА СЪБИРАНЕ НА ОФЕРТИ

Уникален № в АОП: 9067371

Последна промяна: 20.09.2017

„Доставка на хранителни продукти за нуждите на общински заведения на територията на Община Гурково по обособени позиции: №1. Хляб и хлебни изделия; №2. Мляко и млечни продукти; №3. Месо и местни продукти; №4. Плодове и зеленчуци- пресни; №5 Консерви; №6. Други хранителни продукти.

СРОК ЗА ПОЛУЧАВАНЕ НА ОФЕРТИ
Дата: 16/08/2017
Час: 17:00

УСЛОВИЯ ПРИ ОТВАРЯНЕ НА ОФЕРТИТЕ
Дата: 17/08/2017
Час: 10:30
Място: гр. Гурково, бул.„Княз Александър Батенберг" № 3, сградата на общинска администрация

УДЪЛЖАВАНЕ НА ПЪРВОНАЧАЛОНО ОПРЕДЕЛЕНИЯ СРО ЗА ПОДАВАНЕ НА ОФЕРТИ

На основание чл. 188, ал.2 от Закона за обществени поръчки и във връзка със Заповед № 338/16.08.2017 г. на Кмета на община Гурково, срокът за подаване на оферти за участиев в обществена поръчка чрез събиране на оферти с обява с предмет: "Доставка на хранителни продукти за нуждите на общински заведения на територията на Община Гурково по обособени позиции" е удължен до 17:00 часа на 22.08.2017 г..

Отварянето на офертитие ще се проведе на 23.08.2017 г. в сградата на общинска администрация- Гурково, ет.2, стая 6 от 10:30 часа.

На основание чл. 191, ал.1, т.1 от ЗОП, Възлошителят изпраща покани до определени лица за изпълнение на обществена поръчка с предмет: "Доставка на хранителни продукти за нуждите на общински заведения на територията на Община Гурково по обособена позиция № 1 "Хляб и хлебни изделия". към документацията

Документи и файлове

Файл
Размер
Дата на качване
2.13 Mb
08.08.2017
83.40 Kb
08.08.2017
8.98 Mb
20.09.2017
9.01 Mb
20.09.2017
9.40 Mb
20.09.2017
8.83 Mb
20.09.2017
9.21 Mb
20.09.2017
1.82 Mb
29.08.2017

МЕНЮ