„Избор на изпълнител за извършване на строителни работи на обект: „Основен ремонт на междублоково пространство зад блок № 9а, бул. „Княз Александър Батенберг”, гр. Гурково”

№ в профил на купувача: 002-2017

Публикувана на: 29.06.2017

Прикачени файлове: 6

Вид процедура: ОБЯВА ЗА СЪБИРАНЕ НА ОФЕРТИ

Уникален № в АОП: 9065743

Последна промяна: 14.08.2017

„Избор на изпълнител за извършване на строителни работи на обект: „Основен ремонт на междублоково пространство зад блок № 9а, бул. „Княз Александър Батенберг”, гр. Гурково”

СРОК ЗА ПОЛУЧАВАНЕ НА ОФЕРТИ
Дата: 14/07/2017
Час: 17:00

УСЛОВИЯ ПРИ ОТВАРЯНЕ НА ОФЕРТИТЕ
Дата: 17/07/2017
Час: 10:30
Място: гр. Гурково, бул.„Княз Александър Батенберг" № 3, сградата на общинска администрация

Документи и файлове

МЕНЮ