„ИЗВЪРШВАНЕ НА СТРОИТЕЛНО МОНТАЖНИ РАБОТИ ЗА “ЗАКРИВАНЕ И РЕКУЛТИВАЦИЯ НА СЪЩЕСТВУВАЩО ДЕПО/СМЕТИЩЕ НА ОБЩИНА ГУРКОВО“

№ в профил на купувача: 001-2017

Публикувана на: 19.04.2017

Прикачени файлове: 0

Вид процедура: ПУБЛИЧНО СЪСТЕЗАНИЕ

Уникален № в АОП: 00694-2017-0001

Последна промяна: 08.08.2017

Решение за откриване към документа  19/04/2017

Обявление към документа  19/04/2017

Документация към документация 19/04//2017

Образци към документитие  19/04/2017

Проект на договор към документа 19/04/2017

Техническа спецификация към документа 19/04/2017

Работен проект към документацията 19/04/2017

СРОК ЗА ПОЛУЧАВАНЕ НА ОФЕРТИ

дата: 19/04/2017

час: 17:00

УСЛОВИЯ ПРИ ОТВАРЯНЕ НА ПОДАДЕНИТЕ ОФЕРТИ

дата: 22/05/2017

час: 10:00

място: сградата на общинска администрация- Гурково, гр. Гурково, бул. "Княз Александър Батенберг" 3

Разяснение по процедурата към документа 26/04/2017

Разяснение по процедурата към документа 28/04/2017

Разяснение по процедурата към документа 10/05/2017

Разяснение по процедурата към документа 12/05/2017

Протоколи от заседанията на комисията за разглеждане, оценка и класиране на подадените оферти

Протокол № 1 към документа 29/05/2017

Съобщение за отваряне на ценови предложения към документа 12/06/2017

Протокол № 2 към документа 22/06/2017, 11:12 AM

Протокол № 3 към документа 22/06/2017, 11:13 AM

Протокол № 4 към документа  22/06/2017, 11:14 AM

Решение за класиране на участниците и определяне на изпълнител към документа  22/06/2017, 11:16 AM

Договор за възлагане на обществена поръчка към документа   08/08/2017, 1:33:44 PM

Документи и файлове

Файл
Размер
Дата на качване

МЕНЮ