Специализиран превоз на ученици до 16 – годишна възраст на територията на община Гурково за учебната 2014/2015 година

№ в профил на купувача: 2014-2

Публикувана на: 28.08.2014

Прикачени файлове: 2

Вид процедура: ПУБЛИЧНА ПОКАНА

Уникален № в АОП:

Последна промяна:

ПУБЛИЧНА ПОКАНА

СПЕЦИАЛИЗИРАН ПРЕВОЗ НА УЧЕНИЦИ ДО 16 – ГОДИШНА ВЪЗРАСТ НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА ГУРКОВО ЗА УЧЕБНАТА 2014/2015 ГОДИНА
по маршрути: Конаре-СОУ „Христо Смирненски” гр. Гурково и обратно; -Паничерево–СОУ „Христо Смирненски” гр. Гурково и обратно ; - Гурково-Николаево–Ветрен–Дъбово-Зимница–Ветрен–Елхово-Николаевo-Гурково (само сутрин).

Краен срок за подаване на документи:
Крайна дата за задаване на въпроси:

ВЪЗЛОЖИТЕЛ:
Община Гурково, бул. "Княз Александър Батенберг" 3, За: инж. Стоян Бонев Николов - Кмет на Община Гурково, България 6199, Гурково, тел. 04331 2260, e-mail: gurkovo_obs@abv.bg, факс: 04331 2884
Място/места за контакт: гр. Гурково, бул. "Княз Александър Батенберг" 3
Основен адрес на възлагащия орган/възложителя: www.obshtina-gurkovo.com.
Адрес на профила на купувача: www.obshtina-gurkovo.com.

ОБЕКТ НА ПОРЪЧКАТА: УСЛУГИ

Документи и файлове

Файл
Размер
Дата на качване
629.58 Kb
02.02.2017
817.65 Kb
02.06.2017
3.30 Mb
04.05.2017
3.34 Mb
04.05.2017
3.32 Mb
04.05.2017
3.12 Mb
07.06.2017
215.00 Kb
07.11.2016
676.40 Kb
10.02.2017
3.05 Mb
11.05.2017
12.59 Mb
13.06.2017
716.14 Kb
13.06.2017
2.10 Mb
15.03.2017
230.50 Kb
15.03.2017
4.88 Mb
19.04.2017
209.03 Kb
20.09.2016
337.78 Kb
20.09.2016
33.27 Kb
20.09.2016
343.26 Kb
20.09.2016
26.63 Kb
20.09.2016
200.95 Kb
20.09.2016
2.40 Mb
23.06.2017
611.67 Kb
29.09.2016
718.33 Kb
30.09.2016
214.33 Kb
30.09.2016
210.79 Kb
30.09.2016
610.88 Kb
30.11.2016
305.00 Kb
28.08.2014
31.00 Kb
28.08.2014

МЕНЮ