„Избор на изпълнител за предоставяне на консултантски услуги за нуждите на Община Гурково“ по две обособени позиции

№ в профил на купувача: 003-2016

Публикувана на: 27.06.2016

Прикачени файлове: 14

Вид процедура: ОТКРИТА ПРОЦЕДУРА

Уникален № в АОП: 00694-2016-0003

Последна промяна: 18.04.2017

Документи и файлове

МЕНЮ