„Предоставяне на консултантски услуги на Община Гурково за кандидатстване по Програмата за развитие на селските райони 2014-2020 и на консултантски услуги при управлението, изпълнението и отчитането на проектите в случай на сключени договори за безвъ

№ в профил на купувача: 002-2016- ПРЕКРАТЕНА

Публикувана на: 12.04.2016

Прикачени файлове: 3

Вид процедура: ОТКРИТА ПРОЦЕДУРА

Уникален № в АОП: 00694-2016-0002

Последна промяна: 11.05.2016

Документи и файлове

Файл
Размер
Дата на качване
157.92 Kb
13.04.2016

МЕНЮ