„Изготвяне на инвестиционни проекти, необходими на Община Гурково за кандидатстване по Програмата за развитие на селските райони 2014-2020 или други източници на финансиране и упражняване на авторски надзор по време на строителството“

№ в профил на купувача: 001-2016

Публикувана на: 12.04.2016

Прикачени файлове: 10

Вид процедура: ОТКРИТА ПРОЦЕДУРА

Уникален № в АОП: 00694-2016-0001

Последна промяна: 08.09.2016

Документи и файлове

МЕНЮ