„Проектиране на обекти на територията на община Гурково по следните обособени позиции: Обособена позиция 1: Изготвяне на Работни проекти за рехабилитация и реконструкция на общински пътища и улични мрежи на територията на община Гурково; Обособена по

№ в профил на купувача: 010-2015

Публикувана на: 16.09.2015

Прикачени файлове: 16

Вид процедура: ОТКРИТА ПРОЦЕДУРА

Уникален № в АОП: 00694-2015-004

Последна промяна: 19.02.2016

ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА

Предмет на обществената поръчка:  „Проектиране на обекти на територията на община Гурково по следните обособени позиции:

Обособена позиция 1: Изготвяне на Работни проекти за рехабилитация и реконструкция на общински пътища и улични мрежи на територията на община Гурково;  

Обособена позиция 2: Изготвяне на Работни проекти за реконструкция, рехабилитация и доизграждане на водоснабдителни системи и съоръжения и изграждане на ПСПВ на територията на община Гурково;

Обособена позиция 3: Изготвяне на Работни проекти за реконструкция и модернизация на съществуващи спортни съоръжения на територията на община Гурково;

Прогнозна стойност: 955 000 лв. без включено ДДС;

Документи и файлове

МЕНЮ