„Специализиран превоз на ученици до 16-годишна възраст до средищно училище СОУ „Христо Смирненски” гр. Гурково за учебната 2015/2016 г.”

№ в профил на купувача: 2015-1

Публикувана на: 01.09.2015

Прикачени файлове: 1

Вид процедура: ПУБЛИЧНА ПОКАНА

Уникален № в АОП: 9045447

Последна промяна:

ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА

Кратко описание: „Специализиран превоз на ученици до 16-годишна възраст до средищно училище СОУ „Христо Смирненски” гр. Гурково за учебната 2015/2016 г.”обхваща организиране на специализиран превоз на ученици до 16-годишна възраст от населените места, в които живеят и в които няма училище до СОУ „Христо Смирненски” гр. Гурково, общ. Гурково по маршрутни разписания:
1.1 Конаре -  СОУ „Христо Смирненски” гр. Гурково и обратно;
1.2 Паничерево – СОУ „Христо Смирненски” гр. Гурково и обратно ;
1.3. Гурково  - Николаево – Ветрен – Дъбово -  Зимница – Ветрен – Елхово -  Николаево –  Гурково / само сутрин /;

Количество и обем: Услугата ще се извършва по маршрути и разписания приложени към документацията за участие. Предполагаем пътникопоток 78 ученика.

Прогнозна стойност: 36 000.00 лева без включено ДДС;

Документи и файлове

МЕНЮ