„Ремонти на общинска улична и пътна мрежа на територията на Община Гурково по обособени позиции“

№ в профил на купувача:

Публикувана на: 12.06.2020

Прикачени файлове: 12

Вид процедура: ПУБЛИЧНО СЪСТЕЗАНИЕ

Уникален № в АОП: 983242

Последна промяна:

Документи и файлове

Файл
Размер
Дата на качване
1.70 Mb
12.06.2020
5.57 Mb
12.06.2020
313.29 Kb
12.06.2020
92.36 Kb
12.06.2020
116.50 Kb
17.07.2020
22.19 Mb
21.08.2020
2.77 Mb
21.08.2020
3.16 Mb
21.08.2020

МЕНЮ