"Доставка на течни горива - дизелово гориво, бензин (А95Н, А98Н), газ (пропан бутан), масла, антифриз, спирачна течност, течност за чистачки и дестилирана вода за нуждите на Община Гурково, ДСП и БКС".

№ в профил на купувача: 007-2015

Публикувана на: 13.08.2015

Прикачени файлове: 9

Вид процедура: ОТКРИТА ПРОЦЕДУРА

Уникален № в АОП: 00694-2015-003

Последна промяна: 28.09.2015

ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА

Предмет на обществената поръчка е: "Доставка на течни горива - дизелово гориво, бензин (А95Н, А98Н), газ (пропан бутан), масла, антифриз, спирачна течност, течност за чистачки и дестилирана вода за нуждите на Община Гурково, ДСП и БКС".

Целта на процедурата е избор на изпълнител и сключване на договор за
периодична доставка на горива с цел зареждане с течни горива: дизелово гориво, бензин (А95Н, А98Н), газ (пропан бутан) и чрез система за зареждане при условията на безналично плащане с карти, на моторните превозни средства, собственост на Община Гурково.Доставката на горивата ще се осъществява чрез покупка от търговските обекти на Изпълнителя, осигуряващи 24 часово обслужване, съобразно необходимостта на Възложителя. Всички бензиностанции на участниците, където ще се извършва безкасово зареждане на горива, трябва да предлагат бензин (А95Н, А98Н), дизелово гориво, газ (пропан бутан), масла, антифриз, спирачна течност, течност за чистачки  и дестилирана вода. За срока на договора Възложителят си запазва правото да прави промени в броя на  автомобилите в случай на бракуване, придобиване на нови и други случаи по преценка на Възложителя.

Срок за изпълнение: Договорът се сключва за срок от 3 (три) години, считано от датата на подписването му от двете страни.

Прогнозна стойност: Обща прогнозна стойност 210 000,00 (двеста и десет хиляди) лева без ДДС или 252 000,00  (двеста петдесет и две хиляди) лева с ДДС

Документи и файлове

Файл
Размер
Дата на качване
4.70 Mb
05.10.2020
4.97 Mb
05.10.2020
4.12 Mb
05.10.2020
8.71 Mb
06.08.2020
8.02 Mb
06.08.2020
1.97 Mb
06.08.2020
29.63 Kb
09.07.2020
108.93 Kb
12.06.2020
110.07 Kb
12.06.2020
1.87 Mb
12.06.2020
4.73 Mb
12.06.2020
255.38 Kb
12.06.2020
96.39 Kb
12.06.2020
21.33 Kb
12.06.2020
486.46 Kb
12.06.2020
206.50 Kb
12.06.2020
107.28 Kb
12.06.2020
111.31 Kb
12.06.2020
1.70 Mb
12.06.2020
5.57 Mb
12.06.2020
313.29 Kb
12.06.2020
92.36 Kb
12.06.2020
499.74 Kb
12.06.2020
229.50 Kb
12.06.2020
10.03 Mb
14.08.2020
1.97 Mb
14.08.2020
5.98 Mb
16.10.2020г.
116.50 Kb
17.07.2020
22.19 Mb
21.08.2020
2.77 Mb
21.08.2020
3.16 Mb
21.08.2020
231.00 Kb
28.05.2020
110.85 Kb
28.05.2020
520.09 Kb
28.05.2020
109.03 Kb
28.05.2020
1.43 Mb
13.08.2015
1.89 Mb
13.08.2015

МЕНЮ