Център за административно обслужване - 0800 19221

ТРАКИЙСКИ УНИВЕРСИТЕТ - ПРИЕМ НА СТУДЕНТИ

В СТОПАНСКИ ФАКУЛТЕТ НА ТРАКИЙСКИ УНИВЕРСИТЕТ ПРОДЪЛЖАВА ПРИЕМЪТ В СПЕЦИАЛНОСТИТЕ:
"ИКОНОМИКА","БИЗНЕС ИКОНОМИКА","АГРАРНА ИКОНОМИКА И ТЪРГОВИЯ","МЕСТНИ ФИНАНСИ" И "ИТ В ИКОНОМИКАТА И УПРАВЛВНИЕТО"