Център за административно обслужване - 0800 19221

ПРИЗИВ КЪМ ЖИТЕЛИТЕ НА ОБЩИНА ГУРКОВО

УВАЖАЕМИ ЖИТЕЛИ НА ОБЩИНА ГУРКОВО,
Във връзка с обявената кампания „Да изчистим България за един ден – 2022 година”, Ви приканвам на 16.09.2022 г. да почистим дворовете си, междублоковите пространства, тревните площи, тротоари, стълбища, паркинги – всички места, които са свързани с нашия живот, както и терени замърсени с нерегламентирано изхвърлени отпадъци.

От всички нас зависи дали ще живеем и работим в една по–чиста и по – приветлива среда.
Моят апел е, всеки от нас да осъзнае своята гражданска отговорност. Защото със споделени усилия и участието на всеки от нас, можем да направим града ни и другите населени места от общината по–чисти, по–уютни и по-приветливи.

Събраните битови отпадъци да се поставят в кофите за смет, а всички останали до тях. Автомобилите, които се грижат за чистотата на Община Гурково, ще ги извозят своевременно.

Да се включим в кампанията, да направим населеното място в което живеем по – чисто и красиво. Това е наша споделена отговорност!

Благодаря на всички, които ще се включат в кампанията!

МАРИАН ЦОНЕВ
КМЕТ НА ОБЩИНА ГУРКОВО