ЗАПОВЕДИ 2021 Г

Заповед № З-263/16.06.2021г. Изисквания за пожарна безопаснотс при настъпване на етап "Восъчна зрялост" на житни култури.pdf

заповед З-19/13.01.2021г. за сключване на договори с ползватели, на които са предоставени имоти-полски пътища общинска собственост,попадащи в масивите за ползване на земеделски земи-.pdf

заповед З-50/03.02.2021г..pdf

заповед №З-174/19.04.2021.pdf

заповед №З-176/19.04.2021 за назначаване на комисия за ЗГР.pdf

заповед №179/19.04.2021.pdf

МЕНЮ