избори НС 2022г.

Заповед №З-317/30.09.2022

СЪОБЩЕНИЕ ЗА ГРАЖДАНИТЕ,КОИТО НЯМАТ ВАЛИДНИ ДОКУМЕНТИ ЗА САМОЛИЧНОСТ

СПИСЪК НА ЗАЛИЧЕНИТЕ ЛИЦА от избирателните списъци в изборите за народни представители на 2 октомври 2022 

ВАЖНО СЪОБЩЕНИЕ ЗА ЧЛЕНОВЕТЕ НА СИК- 21.09.2022г.

ГРАФИК ЗА ПОСТАВЯНЕ НА МАШИНИТЕ ЗА ПРОБНО ДЕМОНСТРАЦИОННО ГЛАСУВАНЕ

Съобщение-публикувано на 09.09.2022г.

ЦЕНТРАЛНА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ-cik.bg

ЗАПОВЕД № З -248/26.08.2022Г. 

ЗАПОВЕД №З-232/08.08.2022Г. ОБРАЗУВАНЕ НА ИЗБИРАТЕЛНИ СЕКЦИИ- публикуван на 08/08/22

ЗАПОВЕД № З-243/15.08.2022 Г. ЗА ОПРЕДЕЛЯНЕ МЕСТАТА ЗА ОБЯВЯВАНЕ НА ИЗБИРАТЕЛНИТЕ СПИСЪЦИ - ПУБЛИКУВАНА НА 16.08.2022 Г.

СИМУЛАТОР НА МАШИННО ГЛАСУВАНЕ - 17.08.2022 Г.

ПОКАНА КОНСУЛТАЦИИ СИК - ПУБЛИКУВАНА НА 17.08.2022 .pdf

ИЗБИРАТЕЛЕН СПИСЪК.doc

ИЗБИРАТЕЛЕН СПИСЪК СЕКЦИЯ 007 И 009.doc

СЪОБЩЕНИЕ ЗА ИЗБИРАТЕЛИТЕ.jpg

ПРИЛОЖЕНИЕ 21 ЗАЯВЛЕНИЕ ЗА ГЛАСУВАНЕ ПО НАСТОЯЩ АДРЕС.doc

ПРИЛОЖЕНИЕ 17 - ЗАЯВЛЕНИЕ ОТСТРАНЯВАНЕ НЕПЪЛНОТИ И ГРЕШКИ.doc

ПРИЛОЖЕНИЕ 67 - ЗАЯВЛЕНИЕ ЗА ГЛАСУВАНЕ С ПОДВИЖНА КУТИЯ .doc

МЕНЮ