ЗАПОВЕД НА МИНИСТЪРА НА ЗДРАВЕОПАЗВАНЕТО

СЪОБЩЕНИЕ Със заповед на здравния министър на територията на с. Паничерево, община Гурково, област Стара Загора, се въвеждат строги противоепидемични мерки, считано от 00:00 часа на 15.04.2020 г. Със заповедта може да се запознаете на http://gurkovo.bg/page/covid-19-324-1.html

МЕНЮ